Hotel Anders
arrival
28
Nov 2021
departure
29
Nov 2021
Buy a voucher
Hotel Anders

Projekty UE

Informujemy, iż Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Martom Traveland sp. z o.o.  Hotel Anders zrealizowała projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Działanie 1.4 - Wzór na konkurencję (Etap I).

1. Tytuł projektu: Opracowanie strategii wzorniczej w celu podniesienia konkurencyjności firmy Martom-Traveland Sp. z o.o. Hotel Anders.
2. Cel projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności oraz wykorzystania wzornictwa w Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Martom Traveland sp. z o.o.  Hotel Anders poprzez realizację audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej.
3. Wysokość kosztów kwalifikowanych: 36 000,00 zł.
4. Wysokość wkładu UE:  30 600,00 zł.

 

See on the map
Newsletter
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close