Hotel Anders
arrival
28
Nov 2021
departure
29
Nov 2021
Buy a voucher
Hotel Anders

Contact

* Required

Właścicielem Hotelu Anders jest PHU „MARTOM-TRAVELAND” Sp. z o.o. Hotel Anders
ul. Spacerowa 2, 14-133 Stare Jabłonki, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000052472, NIP 739-020-01-17.
Wysokość kapitału zakładowego: 412 500,00 PLN
Wysokość kapitału wpłaconego: 412 500,00 PLN

Bank account number: SANTANDER BANK POLSKA S.A.
40 1910 1048 2209 0010 9711 0001

Foreign exchange account:
mBank S.A. Oddział Korporacyjny w Olsztynie, ul. Piłsudskiego 44a, 10-450 Olsztyn
SWIFT CODE: BREX PL PW
Rachunek w EUR – IBAN: PL54 1140 1111 0000 4166 9100 1019
Rachunek w USD – IBAN: PL58 1140 1111 0000 4166 9100 1044

See on the map
Newsletter
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close